ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАМБОЛОВО


Настоящият кодекс определя етичните правила на поведение на служителите в общинска администрация Стамболово и има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите, както и да повиши престижа на общинското управление, като:

 

Пълния текст на етичния кодекс може да изтеглите от ТУК.